Bol lokomotornog sustava. Kako prekinuti bolni lanac?

04. travanj 2020. godine u Hotelu Antunović u Zagrebu

Dana

:

Sati

:

Minuta

:

Sekundi

09:50 – 10:05 Dr. sc. Denis Tršek, dr. med.

Zglobna hrskavica, iako ima samo nekoliko milimetara, može podnositi maksimalna opterećenja, koja su i nekoliko puta veća od tjelesne težine. Tu biomehaničku kvalitetu hrskavica zahvaljuje hidroelastičnom sustavu, koji se temelji na visokoj sposobnosti vezanja vode u njezinu strukturu i na osnovnoj arhitekturi njezine mreže kolagenih niti.

Uz apsorpciju pritiska, karakteristika zglobne hrskavice je da olakšava međusobno klizanje zglobnih tijela. Hrskavica ne sadrži krvne žile i živce, te ima sposobnost reparacije.

Oštećenje hrskavice u koljenu nastaje kao rezultat međudjelovanja mehaničkih i bioloških zbivanja. S razvojem oštećenja javljaju se degenerativne promjene na zglobnoj hrskavici, koje onda uzrokuju patološke promjene i na ostalim dijelovima zgloba, a sve to na kraju dovodi do bolova i oštećenja funkcije zgloba.

Prvi znak oštećene hrskavice obično je bol nakon mirovanja, koja je mukla i postupno nastaje. Kliničkim pregledom mogu se utvrditi bolnost zgloba na palpaciju, krepitacije pri pokretima, smanjen opseg pokreta, deformacije zgloba (osteofiti), poremećaj osovine, oteklina (izljev) i hipotrofija muskulature.

Liječnik i pacijent odabrat će vrstu operacije prema stupnju oštećenja hrskavice i pacijentovu fizičkom stanju. Kirurško liječenje obuhvaća artroskopsku toaletu zgloba, pri čemu se može odstraniti promijenjena hrskavica, uz bušenje ili abraziju zglobnih tijela (nanofrakture), i time potaknuti stvaranje hrskavično-fibroznog reparata na mjestu potpuna gubitka hrskavice.

U blažim i srednje teškim oštećenjima hrskavice, kao preventivni zahvat ili onaj koji će usporiti napredovanje artroze, može se učiniti korektivna osteotomija kojom se ispravljaju deformacije, odnosno loša osovina zgloba, a rasterećuje se oštećeni dio zgloba, odnosno hrskavice. U stadiju potpunog gubitka hrskavice na većoj površini koljenskog zgloba u starijoj životnoj dobi, izbor liječenja je artroplastika. U slučajevima potpunog i velikog defekta hrskavice, ortopedska operacija često može olakšati bol i uspostaviti izgubljenu funkciju zgloba, omogućava osobi hodanje bez boli ili ukočenosti.