Skip to main content

Program simpozija 2023.

Otvaranje simpozija i uvod 09:00-09:05

Tomislav Tabak, dr.med.

Problem zvan gležanj 09:05-09:17

Dražen Lovrić, dr.med.

Loše liječeni prijelomi gležnja i stopala 09:17-09:29

Dr.sc. Hrvoje Klobučar, dr.med.

Oštećenja mišića i tetiva u području gležnja – zašto ih ne zanemariti? 09:29-09:41

Borna Strahonja, dr.med.

Artroplastika koljena nakon loše saniranih prijeloma 09:41-09:53

Prof.dr.sc. Miroslav Hašpl, dr.med.

Kada je vrijeme za reviziju rekonstruirane prednje ukrižene sveze? 09:53-10:05

Dr.sc. Denis Tršek, dr.med.

Loše sanirani prijelomi i periprostetički prijelomi u području kuka 10:05-10:17

Tomislav Tabak, dr.med.

Komplikacije u rehabilitaciji koljena 10:17-10:29

Helena Jedvaj, mag.physioth.

Pitanja i rasprava 10:30-10:45

Stanka za kavu 10:45-11:15

Sudeckov sindrom i kako ga liječiti 11:15-11:27

Siniša Šoštarić, dr.med; Aida Filipčić, dr.med.

Kako izbjeći greške kod primarne obrade pacijenta s traumom ramena 11:27-11:39

Prof.dr.sc. Nikola Čičak, dr.med.

Loše sanirane mekotkivne ozljede u području ramena 11:39-11:51

Nenad Medančić, dr.med.

Degenerativne promjene ručnog zgloba kao posljedica neprepoznatih ozljeda 11:51-12:03

Damir Starčević, dr.med.

Komplikacije u rehabilitaciji ramena i lakta 12:03-12:15

Martina Žunac, bacc.physioth.

Kako izbjeći propuste kod obrade bolesnika s ozljedom kralježnice 12:15-12:21

Mario Španić, dr.med.

Kako izbjeći pogreške u liječenju prijeloma platoa tibije 12:21-12:27

Ivan Putica, dr.med.

Pitanja, rasprava i zatvaranje simpozija 12:28-13:00